Behandling

Behandling

 

Fibromyalgi er en meget sammensat lidelse. Jo tidligere i forløbet der iværksættes hjælp og støtte til, og behandling af den Fibromyalgiramte, jo bedre muligheder er der for, at den ramte kan leve et så normalt og aktivt liv som muligt.

 

For de fleste er de kroniske smerter et stort tilbagevendende problem, og da der ikke findes en egentlig behandling for Fibromyalgi, er mange nødsagede til at anvende smertestillende medicin dagligt. Det er meget individuelt hvilken type medicin, der kan have en effekt for den enkelte, og ofte må man forsøge sig frem med diverse tilgængelige midler.

 

Det er ikke ualmindeligt, at Fibromyalgiramte oplever mange bivirkninger ved indtagelse af medicin, hvilket jo i sagens natur, vanskeliggør behandlingen.

 

Mange har glæde af et forløb på et smertecenter , hvor der tilrettelægges en individuel tværfaglig smertebehandling . Desværre er der meget lang ventetid på de tilgængelige smertecentre, og mange oplever slet ikke at blive henvist til et smertecenter.

 

Det betyder at mange er henviste til at klare sig selv i det daglige, hvilket ofte fører til forværring af symptomerne, magtesløshed, ensomhedsfølelse og nedtrykthed. Familielivet og det sociale liv kan lide skade.

 

For de fleste - sygdomsramte som pårørende - er et godt og trygt netværk den bedste form for "behandling" - ikke blot det nære familienetværk - men også det at mødes med ligestillede i en gruppe - at kunne tale frit - uden at skulle forklare sig hele tiden - er for mange vejen frem til et godt liv på trods af kronisk sygdom.

 

 

(C) Copyright 2009. Alle rettigheder til design og fotografier www.tarbrifoto.dk. Kopiering til offentlig brug kun tilladt efter aftale. Kontakt webmaster: info@fibromyalgiguldborgsund.dk

Naturen er bedre end en gennemsnitslæge